PRENSAPAK doo, NOVI SAD, Tel: + 381 64 8711059; +381 21 424408 / EMAIL OFFICE /

Plastična vezica-plomba (polipropilen) svoju primenu nalazi kod raznih vrsta osiguranja-plombiranja (skladišta, kontejneri, hladnjače, cisterne, vagoni, bankomati, vrednosne pošiljke, vreće sa novcem, džambo vreće,….).Sve plombe poseduju ateste akreditivanih labaratorija (INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA Bg – TEHNOLOŠKO METALURŠKI FAKULTET Bg), zaštićene su u Zavodu za intelektnu svojinu Republike Srbije. Sve vezice-plombe se nakon lakog zatvaranja ne mogu ponovo otvoriti bez fizičkog oštećenja.

Vezica plastična-zatvornica-ploba THZ-001 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja,....)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-001 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja,….)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-003 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja,....)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-003 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja,….)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-005 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja, vagoni-odobrena od strane ŽS, kamioni, cisterne,...)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-005 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja, vagoni-odobrena od strane ŽS, kamioni, cisterne,…)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-002 (Vrednosne vreće, džambo vreće, bankomati, sva osiguranja,....)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-002 (Vrednosne vreće, džambo vreće, bankomati, sva osiguranja,….)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-004 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja, kasete za bankomate, kamioni, cisterne,...)

Vezica plastična-zatvornica-plomba THZ-004 (Vrednosne vreće, džambo vreće, sva osiguranja, kasete za bankomate, kamioni, cisterne,…)

Plomba plastična THP-006 (Železnica, kamioni, cisterne,...)

Plomba plastična THP-006 (Železnica, kamioni, cisterne,…)

 

Back to Top